αμφιπρόστυλος ναός

αμφιπρόστυλος ναός
Αρχαίος ελληνικός ναός που έχει κολόνες μπροστά και πίσω στις δύο στενότερες πλευρές του, όπως o Παρθενώνας και o ναός της Απτέρου Νίκης.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • ναός — Ο χώρος που είναι αφιερωμένος στη λατρεία του θεού, η κατοικία του θεού. Η έννοια του ν. συνδέεται γενικά με την έννοια του ιερού που, πιθανότατα, προηγείται και που σημαίνει έναν χώρο, συνήθως φυσικό, όπου η θεότητα εκδηλώνει την παρουσία και τη …   Dictionary of Greek

  • Νάος — Ο χώρος που είναι αφιερωμένος στη λατρεία του θεού, η κατοικία του θεού. Η έννοια του ν. συνδέεται γενικά με την έννοια του ιερού που, πιθανότατα, προηγείται και που σημαίνει έναν χώρο, συνήθως φυσικό, όπου η θεότητα εκδηλώνει την παρουσία και τη …   Dictionary of Greek

  • αμφιπρόστυλος — η, ο (αρχιτ.), αυτός που έχει κίονες και στην πρόσοψη και στην πισινή πλευρά του: Ο ναός της Απτέρου Νίκης στην Ακρόπολη είναι ναός αμφιπρόστυλος …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • αμφιπρόστυλος — η, ο (Α ἀμφιπρόστυλος, ον) (ναός ή άλλο οικοδόμημα) που έχει στοά σε καθεμία από τις δύο στενές πλευρές του. [ΕΤΥΜΟΛ. < ἀμφι * + πρόστυλος] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”